Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ / Εταιρική Διακυβέρνηση / Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

  Κλεόβουλος Αλεξάνδρου - Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

  Μιχαήλ Ανδρεάδης - Αντιπρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

  Αιμίλιος Στασινάκης - Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

  Άγγελος Σαπρανίδης - Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

  Χαρίτων Κυριαζής - Ανεξάρτητο / Μη Εκτελεστικό Μέλος

  Παναγιώτης Ταμπούρλος - Ανεξάρτητο / Μη Εκτελεστικό Μέλος

  Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης - Ανεξάρτητο / Μη Εκτελεστικό Μέλος