12/02/2018

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (στο εξής: η «Τράπεζα») που ελήφθη
κατά τη συνεδρίασή του της 1ης Φεβρουαρίου 2018, καλούνται...

Σχετικό αρχείο

< Πίσω στα Νέα μας