23/03/2018

Συμμετοχή της IBG στην ΕΈΤ

Συμμετοχή της IBG στην ΕΈΤ

Από τον Μάρτιο του 2018 η  Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος συμμετέχει στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) ως Τακτικό Μέλος.   

< Πίσω στα Νέα μας