29/05/2017

Υποχρεώσεις συναλλαγών παραγώγων

Υποχρεώσεις συναλλαγών παραγώγων

Ενημέρωση του κοινού για την υποχρέωση των επενδυτών που χαρακτηρίζονται ως μη χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι, στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EMIR).

Για πληροφορίες πατήστε εδώ ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς  στην σχετική ενότητα.

< Πίσω στα Νέα μας