20/02/2014

Προειδοποίηση ESMA για σύνθετα προϊόντα

Προειδοποίηση ESMA για σύνθετα προϊόντα

Προειδοποίηση της ESMA προς τους επενδυτές για συναλλαγές σε σύνθετα προϊόντα:

"Στη διάρκεια αυτής της περιόδου των ιστορικά χαμηλών επιτοκίων, οι εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών απαντούν στην αναζήτηση για επενδυτικές αποδόσεις προσφέροντας σύνθετα επενδυτικά προϊόντα. Ορισμένα από αυτά τα προϊόντα είναι σχεδιασμένα ώστε να παρέχουν στους ιδιώτες επενδυτές πρόσβαση σε διάφορα είδη περιουσιακών στοιχείων (μετοχές, ομόλογα, εμπορεύματα) και σε επενδυτικές στρατηγικές που στο παρελθόν ήταν διαθέσιμες μόνο στους επαγγελματίες επενδυτές."

 

Σχετικό αρχείο

< Πίσω στα Νέα μας