Ομόλογα

Τι Kάνουμε / Private Banking / Προϊόντα / Oμόλογα

Ομόλογα

Πρόσβαση σε αγορές και θεματοφυλακή ομολόγων Ελλάδας και Εξωτερικού.

  • Πρόσβαση σε watch lists και εξειδικευμένες αναλύσεις
  • Ανταγωνιστική τιμολόγηση
  • Διεθνής θεματοφυλακή
  • Δυναμική αποτίμηση θέσεων