Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (Discretionary)

Τι Kάνουμε / Private Banking / Υπηρεσίες / Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (Discretionary)

Απευθύνεται σε πελάτες που επιθυμούν να αναθέσουν τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου τους στην επενδυτική επιτροπή της Τράπεζας σύμφωνα με το προφίλ κινδύνου που θα επιλέξουν.

  • Επιτρέπει τη διαχείριση χαρτοφυλακίου σε χρηματοπιστωτικά μέσα που τηρούνται σε ελληνική ή / και ξένη θεματοφυλακή
  • Καλύπτει όλες τις κατηγορίες προϊόντων (asset classes)
  • Προσφέρει πρότυπα χαρτοφυλάκια με διαφορετικό προφίλ κινδύνου σε ανταγωνιστική τιμολόγηση