Skip Navigation Links.


 
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
Η ΤΡΑΠΕΖΑ


Η ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ αποτελεί έναν από τους κορυφαίους συμβούλους επενδυτικής τραπεζικής στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και είναι ο μεγαλύτερος χρηματιστηριακός οίκος στην Ελλάδα και κατατάσσεται σταθερά στις πρώτες θέσεις στην αγορά μετοχών και στην πρώτη θέση στην αγορά παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών.


Η ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ προσφέρει στους πελάτες της μία πλήρη γκάμα επενδυτικών υπηρεσιών και προϊόντων, μέσω ενός συνδυασμού εξαιρετικής τεχνικής εξειδίκευσης και συνεχούς εξυπηρέτησης των πελατών. Η πελατειακή μας βάση αποτελείται στο μεγαλύτερο βαθμό της, από ξένους τελικούς πελάτες, Ευρωπαϊκές και Αμερικάνικες Τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ενώ διαθέτει και μια μεγάλη υγιή βάση από ιδιώτες επενδυτές.

Η ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ διαθέτει στελέχη με πολύχρονη εμπειρία και γνώση στις εγχώριες αλλά και στις διεθνείς αγορές με άψογη επιχειρησιακή οργάνωση, ευελιξία και επαγγελματική ακεραιότητα. Συνεργαζόμενη με κορυφαίους οίκους του εξωτερικού, δίνει την δυνατότητα στους πελάτες της να πραγματοποιούν συναλλαγές σε μετοχές εξωτερικού, CFDs και παράγωγα προϊόντα διεθνών αγορών με ταχύτητα και αξιοπιστία.

Οι πελάτες της Τράπεζας απολαμβάνουν ένα σύνολο προνομίων που δύσκολα εντοπίζεται σε άλλες εταιρείες του κλάδου. Ειδικότερα, έχουν την δυνατότητα πραγματοποίησης συναλλαγών επί χρηματοοικονομικών παραγώγων και μετοχών σε περισσότερα από σαράντα διεθνή χρηματιστήρια ανά τον κόσμο καθώς και επί εμπορευμάτων (commodities - Light Crude Oil, Natural Gas, Gold, Silver, Copper, Cotton κτλ). Επίσης, πρωτοπορώντας για μία ακόμη φορά, η Επενδυτική Τράπεζα δίνει την δυνατότητα στους πελάτες της να πραγματοποιούν συναλλαγές στα μεγαλύτερα χρηματιστήρια του κόσμου μέσω των CFDs, δίνοντας τους έτσι την δυνατότητα να χρησιμοποιούν μόχλευση αλλά και να εκμεταλλεύονται αποτελεσματικά τόσο τις ανοδικές όσο και τις πτωτικές κινήσεις των διεθνών αγορών.

Τονίζεται επίσης ότι η ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ήταν η πρώτη τράπεζα που εισήγαγε τις υπηρεσίες Ειδικής Διαπραγμάτευσης (Market Making Services) στην Ελλάδα και διαθέτει σήμερα τον μεγαλύτερο αριθμό εταιρειών υπό ειδική διαπραγμάτευση.

H ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, διαθέτοντας το μεγαλύτερο Τμήμα Ανάλυσης (12 αναλυτές), παρέχει πρωτογενή ανάλυση σε εταιρίες που αντιπροσωπεύουν το 90% της κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς επίσης και εκθέσεις ανάλυσης για επιλεγμένες Ευρωπαϊκές εταιρίες. Με μια σειρά από καλά σχεδιασμένα προϊόντα, παρέχει στο επενδυτικό κοινό αναλύσεις και απόψεις για την Ελληνική και τις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές, ενώ παρέχει καθημερινά ανάλυση όλων των εξελίξεων που αναμένεται να επηρεάσουν τη συμπεριφορά Ελληνικών και ξένων μετοχών. Παράλληλα, ξεκινά σταδιακά να παρέχει εκθέσεις πρωτογενούς ανάλυσης σε εταιρίες μεγάλης κεφαλαιοποίησης στις αγορές της Τουρκίας, Ρουμανίας και Βουλγαρίας. Το τμήμα Ανάλυσης της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ έχει κατά καιρούς λάβει σημαντικές διακρίσεις σε Ελληνικό και διεθνές επίπεδο (Thomson Extel Survey, Star Mine Awards, AQ, RQ, Χρηματιστήριο Αθηνών, κα).

Στους αναπτυξιακούς στόχους της Τράπεζας πλέον σημαντική εξέλιξη αποτελεί ο προσανατολισμός της για ανάπτυξη σε χώρες του εξωτερικού και συγκεκριμένα στα Βαλκάνια όπως στην Κύπρο, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Ουκρανία και Τουρκία. Πρόκειται για χώρες όπου ο Όμιλος έχει πολύ σοβαρή παρουσία, θέλοντας έτσι να διεκπεραιώσει τον ρόλο ενός ισχυρού περιφερειακού πρωταγωνιστή.

Επιπλέον, η ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ είναι μέλος του European Securities Network (ESN). Το ESN αποτελεί ένα αναγνωρισμένο πανευρωπαϊκό δίκτυο αποτελούμενο από 9 χρηματιστηριακές εταιρείες ή επενδυτικές τράπεζες και προσφέρει επενδυτικές υπηρεσίες σε 9 χώρες της Ευρώπης. Στόχος του δικτύου είναι η παροχή πλήρους κάλυψης των ευρωπαϊκών αγορών σε εγχώριους πελάτες, ιδιώτες και θεσμικούς με μια κοινή πλατφόρμα ανάλυσης (προσφέροντας πρωτογενή ανάλυση σε περισσότερες από 1000 εταιρίες στην Ευρώπη), ο εντοπισμός επενδυτικών ευκαιριών σε τοπικές ευρωπαϊκές αγορές καθώς και η ανάπτυξη αποδοτικών και αποτελεσματικών συνεργιών μεταξύ των μελών. Οι χώρες-μέλη του ESN είναι η Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Ολλανδία, Γερμανία, Πορτογαλία, Βέλγιο, Φιλανδία και Ελλάδα.

Η συμμετοχή σε έναν τέτοιου εύρους οργανισμό παρέχει εξαιρετικής ποιότητας υπηρεσίες ανάλυσης και εκτέλεσης εντολών με κύριο αποδέκτη όλων των ωφελειών τον τελικό πελάτη.

Οι επενδυτικές υπηρεσίες που παρέχει η ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ προσφέρονται, πλην του κεντρικού, και από τα υποκαταστήματα Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου. Τονίζεται ότι το υποκατάστημα Θεσσαλονίκης είναι το μεγαλύτερο σε μέγεθος μέλος του Χρηματιστηριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης (30% της αγοράς της Θεσσαλονίκης).

Σημαντικό κεφάλαιο στην ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ αποτελεί το ανθρώπινο δυναμικό της που όπως προαναφέραμε αποτελείται από έμπειρα, εξειδικευμένα, πιστοποιημένα από την Ε.Κ. και ποιοτικά στελέχη τα οποία είναι πάντα στο πλευρό των επενδυτών για άμεση και έγκυρη λύση σε οποιαδήποτε επενδυτική ανάγκη.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Μέλος της Αγοράς Αξιών και της Αγοράς Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών
 • Μέλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
 • Παροχή δυνατότητας πίστωσης για τη διενέργεια των χρηματιστηριακών συναλλαγών (Margin Account)
 • Παροχή εκκαθάρισης επί της Αγοράς Αξιών και επί της Αγοράς Παραγώγων του Χ.Α.
 • Υπηρεσία Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων (Asset Management)
 • Ξένα Παράγωγα σε Δείκτες, Εμπορεύματα, Νομίσματα
 • Ανεξάρτητο τμήμα Διεθνών Αγορών με υψηλής ποιότητας υπηρεσίες για όλες τις ευρωπαϊκές και αμερικάνικες αγορές
 • Παροχή σύνθετων χρηματοοικονομικών προϊόντων
 • Υπηρεσίες Ειδικής Διαπραγμάτευσης στο Χ.Α.
 • Υπηρεσίες Ειδικής Διαπραγμάτευσης σε εγχώρια παράγωγα


 • ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., Η Τράπεζα εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος με αρ. Αδείας Λειτουργίας 52/2/17.12.99
  ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 003664201000 • LEI code :2138008NSD1X1XFUK750 • SWIFT BIC Code: IBOGGRAA
  GIIN: TS4WUA.00000.LE.300 • Α.Φ.Μ.:099369013, Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
  ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 32 & ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ, 151 25 Μαρούσι. Tηλ. 210 81.73.000 • Fax. 210 81.73.101

  από το Euro2Day  Περισσότερα


   
   
   
  21 Αυγούστου 2017   |   Skip Navigation LinksΑρχική Σελίδα : Ποιοί είμαστε : Η Τράπεζα  
  Skip Navigation Links.
  ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
  Η Τράπεζα
  Οικονομικά Στοιχεία
  Δίκτυο Καταστημάτων
  Due Diligence Documents
  Skip Navigation Links.
  ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
  'Ανοιγμα Λογαριασμού
  Τιμολογιακή Πολιτική
  Αίτηση για IBGtrader
  Οδηγία MiFID